Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming – Universell utforming mot nye høyder

 Glimt fra konferansen Samling Bergen, 9-10. mars.