Har kartlagt uu ved skoler og tannklinikker i hele fylket

Målet til Hedmark fylkeskommune er at alle deres formålsbygg skal være tilgjengelige for alle. Dette er i tråd med Statens mål om ” Norge universelt utformet 2025”. Men er bygningene egentlig tilgjengelig for de med krykker, dårlige syn eller som sitter i rullestol?

Ni videregående skoler, 23 tannklinikker og to fylkeshus er kartlagt i fht status universell utforming. Mange av skolebyggene er eldre. Det er utarbeidet egen detaljert sluttrapport for hver virksomhet.

Det ble avdekket mange avvik: Særlig tre skoler med naturbruk hadde store mangler. Av kostnadskrevende tiltak peker handicaptoalett og heiser seg ut

Kostnad for utbedring videgående skoler: 45,1 millioner kroner. Av dette utgjorde heiser 25 mill kr.

Det er nå laget tiltaksplan; hva skal utbedres først. I årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2014-2017, samt i investeringsskisse 2017-2022, er det avsatt 2 mill. kroner hvert år til universell utforming og oppgradering av bygningsmassen.

Prioritert: Tiltak som gjør at brukerne kommer inn i byggene og handicaptoalett på inngangsplanet.

Storhamar videregående skole skal pusses opp og utvides for 126 millioner kroner. Byggestart i 2015. Samtidig trenges det utbedringer for  700 000 kroner for  gjøre skolen tilgjengelig for alle. For å spare tid og forhåpentligvis penger skal Syljuåsen, som skal stå for utbyggingen, ta ombygging tiltak uu samtidig. Mens undervisningen pågår.

Kontaktperson: Mari Mette Solheim, 918 08 064, prosjektleder i Eiendom, utvikling og innkjøp i Hedmark fylkeskommune.,   Mari-mette.solheim@hedmark.org

Solheim

Mari Mette Solheim (foran) i Hedmark fylkeskommune forteller hvordan uu er kartlagt ved 22 tannklinikker og ni videregåenede skoler i Hedmark. (Alle foto: Bjørn Kvaal)

Katta

Hamar katedralskole har 1350 elever. 100-200 av disse har behov for fysisk tilrettelegging.

Storhamar

Storhamar skole på Hamar har svaksynte elever. Kontraster skal hindre kollisjoner. Nå skal skolen utvides – samtidig skal håndverkerne utføre uu-tiltak.

Bibliotek

Biblioteket på Hamar katedralskole, som åpnet for syv år siden.