Hjerkinn, september 2012

Ressurskommunene som ressurs etter 2013

Samling for prosjektledere, Hjerkinn 6. – 7. september 2012

Tema for prosjektledermøte var ressurskommunene som ressurs i arbeidet for universell utforming etter at  tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming  i fylker og kommuner  avsluttes i 2013. Dette blir også tema på den kommende nettverksamlingen for alle fylker og kommuner i tiltak K1 på Gardermoen i november 2012.

Arbeidet med sluttrapporten for tiltak K1 er godt i gang. Prosjektlederne kom med innspill til artikler og tema. Artiklene skal bygge på eksemplene fra årsrapportene i perioden 2009-2012.

Lenke Hjerkinn – 1 (pdf 184 kB)
Lenke Publiseringsmal_Prosjekt_K1_2013_25.11._2013[1] (pdf 98 kB)
Lenke Påmelding til Hjerkinn (pdf 37 kB)
Lenke RESSURSKOMMUNESAMLING PÅ HJERKINN 6 – 2 (pdf 180 kB)
Lenke referat fra samlingen (kommer) (pdf)