<h5>[slider id=’789′ name=’MD-Fylke’]
Hva er tiltak K1</h5>
<h1>Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner.</h1>
Tiltak K1 ble ledet av Miljøverndepartementet, som ett av de sentrale kommunerettede tiltakene i “Norge universelt utformet 2025 – Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009- 2013″. Pr. 31.12. 2013 har totalt 17 fylker og 88 kommuner har vært med i tiltaket.

Lenke til pdf filen av Regjeringens handlingsplan. <a href=”https://uu-k1.no/wp-content/uploads/2014/02/NorgeUniverseltUtformet2025.pdf” target=”_blank”><strong>Last ned her</strong></a> (823 kB)

Målet med tiltaket er å utvikle universell utforming som en strategi i kommunal og fylkeskommunal planlegging og forvaltning. Tiltaket inkluderer ressurskommuner, pilotfylker og  nye fylker og kommuner som etter hvert er inkludert  i utviklingsprosjektet. I fylkene har både fylkes­kommunene og fylkesmannen deltatt. Kommunene og fylkene har brukt plan- og bygningsloven som verktøy for gjennomføring av universell utforming i tillegg til sine øvrige myndighetsroller.