Se film fra foredraget:

Kommuneplan for universell utforming – planprosess og oppfølging v/ Helmer Espeland, Kristiansand kommune