Se film fra foredraget:

Kommuneplan for universell utforming – planprosess og oppfølging v/ Stig Wathne, Stavanger kommune.