Larvik kommune

Landets første kyststi blir mer tilgjengelig

Larvik kommune begynte I 1990 å merke landets første kyststi. Det var på strekningen Stavern-Barkevik, men den var på ingen måte universelt utformet. 25 år senere er det et kommunalt mål gjøre stien mer brukervennlig.

Kart som viser kyststien i Larvik

Den nye kyststibrosjyren i Larvik kommune gir bedre brukerinformasjon med blant annet med et nytt kart.

I tillegg til å utbedre stien var det også viktig å oppdatere kyststibrosjyren for å gi innbyggerne god informasjon om utbedringene og hvordan de kunne bruke stien. Sluttrapporten (pdf) har samlet det hele.

Turistforeningen endret syn
Ett av målene med kyststien var å gi brukere i alle aldre og på ulike funksjonsnivå en bedre naturopplevelse. Dette målet kunne blant annet vurderes utfra etterspørsel etter brosjyren. Et annet mål var å få mer kunnskap om universell utforming av uteområder og turstier blant kommunens ansatte og samarbeidspartnere. Et bevis på det siste er at Larvik og Omegns turistforening i starten ikke anså universell utforming som en av sine primæroppgaver. De er nå blitt veldig bevisst på emnet i forbindelse med sitt arbeid i Larvik.

Mer tilgjengelig
Arbeidet med oppgradering av kyststien har gjort den mer tilgjengelig. Kommunen har laget en revidert utgave av kyststibrosjyre. Den er alt delt ut, slik at en ny vil bli trykket opp i 2016. Det er videre satt opp håndløpere i tre av de fem trappene langs Promenaden. I tillegg til oppgradering av strekningen Stavern-Barkevik er det vedtatt å oppgradere strekningen Stavern-Rakke. Her vil eksisterende sanitærbygg på Vestre Rakke bli totalrenovert.

Utfordringer
Problemer med moped, firhjulinger og råsykling har ført til at grunneiere ikke ønsker å si ja til økt tilrettelegging på kyststien. Dette har gjort at den strekningen, som kommunen ønsket å gjøre universelt tilgjengelig, ikke vil bli utbedret i denne omgang.