Se film fra foredraget:

Ny handlingsplan – perspektiver i arbeidet med universell utforming i 2015 v/ Olav Rand Bringa, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet