Ønsker seg beslutninger basert på forskning

– Trendene framover? Jeg tror, eller i hvert fall håper, at de som skal planlegge universell utforming velger å ta beslutninger som er forskningsbaserte. Skal du bygge et hjem for personer med for eksempel demenssykdom eller legge et underlag på et fortau og vet ikke hva dette vil føre til av risting i rullatoren, så er det kostbart å bygge feil. I dag er en del valg rundt uu basert på at “noen” vet best, men det langt fra ofte at dette er kunnskap som er basert på forskning, sier høgskolelektor Hans Petter Olsen ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen på Gjøvik. som Olsen betegner som største i sutt slag i Europa.

Rullestolbruker Harald Nordheim fra Os er nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF).

– De som har teoretisk utdanning tror i en del tilfeller at de vet best. Da vi skulle gi råd i forbindelse med et nybygg, så hørte utbyggerne på det det vi sa. Men de gjorde det motsatte av våre anbefalinger. Handicaptoalett vi mente burde inn i hver etasje, ble i stedet lagt i hver andre etasje slik at brukerne må ta heis for å komme på do. Laboratorier på Gjøvik er meget bra. Det jeg ønsker er at det må bli bedre kjent, sier Nordheim, som deltok i gruppen som hadde lagt avslutningen på “Du skal få en dag i mårå” lagt til laboratoriet og fikk omvisning her.

Les mer: https://www.hig.no/index.php/forskning/teknologi/uu

Olsen

– En del valg som gjelder uu er basert på sysning eller utprøving på grupper som frsiek studenter i stedet for for eksempel svaksynte, sier høgskolelektor Hans Petter Olsen ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Her med utsytyr for eye tracking, det vil kamera som kan kartlegge øyets bevegelse. (Begge foto: Bjørn Kvaal)

Nordheim

– Mange fagfolk lytter til brukere – men tar ikke alltid vår kunnskap til seg, sier Harald Nordheim, nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF) i Os i Hordaland.