Østfold fylke: Sjåføropplæring

Nettbasert sjåføropplæring – både bedre og billigere

Før den nettbaserte sjåføropplæringen startet, hadde Østfold kollektivtrafikk arrangert vanlige kurs for å øke sjåførenes kunnskap om universell utforming, men de fungerte ikke tilfredsstillende. Et av problemene var den store sjåførutskiftningen, som skapte et kontinuerlig behov for nye kurs.

Buss Det har liten effekt å bygge ledelinjer på fortauet, hvis ikke bussjåføren vet hva det er og stopper på riktig sted.  Foto: Østfold fylkeskommune.

 

Da dukket ideen om nettbasert kurs opp. En ildsjel i Østfold kollektivtrafikk, med utdannelse innenfor universell utforming, tok initiativ til det nettbaserte sjåføropplæringsprogrammet. ­Representanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold fylkeskommune var viktige samarbeidspartnere og deltakere i arbeidsgruppen som var ansvarlig for prosjektet.  Sammen med Østfold kollektivtrafikks prosjektleder og representantene fra busselskapene diskuterte de hvilke utfordringer det var for personer med nedsatt funksjonsevne å bruke bussen. Hva kunne sjåføren bidra med for at hverdagen skulle bli lettere?

Bedriften Minstra jobber med ­utvikling av e-læring og fikk oppdraget med å lage programmet. De besøkte blant annet hjelpe­middelsentralen for å få mer kunnskap om hvilke utfordringer det er med å slå sammen en rullator, finne fester til rullestolen, samt hørsel -, og ­synsutfordringer.

Mer enn ramper og heiser
Hensikten med programmet er å gi buss- og taxisjåfører mer kunnskap om universell utforming og deres rolle i dette. Programmet har en felles del for alle sjåfører, og en del for buss og en del for taxi. Det er et animert program, som tar opp en del av de mange ­utfordringer som en mangfoldig passasjergruppe møter i kollektivtrafikken. Målet  har vært å ­illu­stere at universell ­utforming handler om mer enn heis og ramper. Det har liten effekt å bygge ledelinjer foran et busstopp, hvis sjåføren ikke vet hva dette er og ikke stopper på riktig sted. Å møte en sjåfør som snakker klart og tydelig er en enkel ting som kan hjelpe mange. Dette handler om sjåførens innstilling og ikke bare den fysiske tilretteleggingen. Det er viktig å senke gulvet i lavgulvbusser, ikke bare av hensyn til barnevogner og rullator, men også for å gjøre livet lettere for ungdommer som ”segger”, det vil si, har buksene hengene under hoftene.

Utviklingen av opplærings­programmet var spennende og lærerikt, med mange detaljer som måtte følges opp. Blant annet var det viktig med oppleser som snakket tydelig, og i et tempo som alle kunne følge.

Superbrukere
Det er oppnevnt superbrukere for hvert buss-/drosjeselskap, som er ansvarlig for å registrere sine sjåfører i databasen for opplæringskurset. Når sjåførene er påmeldt, mottar de en e-post eller SMS med brukernavn og passord samt den adressen de skal logge seg inn på kurset med. Når de har gjennom­ført hele kurset, kan de som vil, gå inn på de enkelte tema en gang til. Der er ingen eksamen, men en rekke spørsmål må ­besvares ­underveis.

Skjermfoto

Bilde fra det animerte opplæringsprogram som tar opp noen av de mange problem­stillinger som passasjerene kan møte når de skal reise med buss eller taxi.

Fra frivillig til obligatorisk kurs
Da prosjektet startet, hadde Østfold kollektivtrafikk ingen mulighet for å pålegge sjåførene å gjennomføre kurset. Bus­selskapene var villige samarbeidspartnere og informerte sine sjåfører om at dette var en del av opplæringen som alle sjåfører skulle gjennom. Stort sett alle ­gjennomførte kurset. Ved oppstart av nytt anbud for busstransport og skolekjøring valgte Østfold kollektivtrafikk å sette gjennomføringen av kurset som et krav, slik at det nå er obligatorisk. Fra 2008 til 2013 har 320 sjåfører i Østfold ­gjennomført kurset. Prosjektet har kostet i alt 1 million kr, som har dekket alt – fra lønn til prosjektleder til innkjøp av åtte ­utlånsPC-er til sjåfører. Om lag 75 % av finansier­ingen kom fra statlige ­BRA-midler i 2010 og resten fra Østfold fylkeskommune.

Fra Østfold til hele landet
Det var et bevisst valg fra starten av at både bussene og sjåførene i ­programmet skulle se mest mulig nøytrale ut, slik at andre kollektiv­selskaper også kunne bruke det. Østfold fylkeskommune deler gladelig programmet med andre, og i dag har 48 ulike ­selskaper gratis adgang til programmet via portalen som Østfold kollektivtrafikk eier. Frem til 2013 har nesten 4700 sjåfører over hele Norge gjennomført programmet. Det betyr at programmet har kostet vel 20 kroner pr sjåfør, noe som er meget samfunns­økonomisk ­lønnsomt.

 


Flere passasjerer med mer tilgjengelige busser
Nytt universelt utformet bussmateriell i Hamarregionen har resultert i at flere tar bussen.  Universell utforming er viktig premiss i alle framtidige anbud, og ­forskrift om universell utforming for buss sikrer at nytt materiell må oppfylle krav til universell utforming.
I Hedmark og Oppland er det blitt avholdt kurs for buss- og drosjesjåfører.  Av 878 påmeldte har 202 gjennomført (pr 1. oktober 2012). Dette er et nettbasert kurs utarbeidet av Østfold fylkeskommune.

Hedmark og Oppland tilsluttes et felles billetteringssystem for NSB og foreløpig 15 av 19 fylker. Samme system gir mer forutsigbart system hvor vi forutsetter at universell utforming legges til grunn.

Eksempler på infrastruktur: Lillehammer skysstasjon. Gjøvik skysstasjon:
Kartlagt og oppgraderingsarbeid organisert. Elverum skysstasjon: ferdig
høsten 2012. Hamar skysstasjon: Mulighetsstudie gjennomført.
Otta skysstasjon: Oppgradering.
Når det gjelder informasjon har Hedmark og Oppland samme system for ­sanntidsinformasjon. Utplassering av skjermer skjer fortløpende. Utforming av rutetabeller og oppslag på holdeplasser


Det nye nettbaserte kurset er både bedre og billigere enn våre tidligere kurs.
Ingrid Westby, prosjektleder,Østfold kollektivtrafikk.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KollektivtransportTransportmidlerIKT-verktøyFormidling til målgruppeneInformasjonKursProsjektorganiseringServiceKollektivtrafikkLedelinje