Se film fra foredraget:

Planlegging av skolebygg v/ Siv Mari Stavem, Norconsult AS/Nasjonal rådgivningstjeneste for skolebygg.