Porsgrunn kommune: Nyttig temadag for politikere

Nyttig temadag for politikere

Politikerne er mer opptatt av universell utforming nå enn før, og flere partier har tatt dette inn i sine partiprogram. I Porsgrunn har politikerne deltatt på kurs i universell utforming, og selv fått oppleve hvordan det er å ha nedsatt funksjonsevne.

Mann i rullestolPolitikere på tur i Porsgrunn. I og med at både ledere og politikere var med på temadagen, er det håp om at penger igjen bevilges til videreføring av tiltak for universell utforming.  Foto fra faksimile Varden.

 

Denne opplevelsen har vært svært nyttig. Etter et tidligere kurs kom det nemlig bevilgninger i millionklassen til strakstiltak for å utbedre forholdene i byens sentrum.

Porsgrunn krakker

Byromsprosjektet Nordentorget ble ferdigstilt våren 2010. Porsgrunn kommune har lagt vekt på å utvikle gode uterom i sentrum. Her er benker med riktig høyde og plassen har naturlige ledelinjer. Foto: Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune.

Lover og forskrifter ikke nok
Universell utforming kommer ikke av seg selv. Det er ikke tilstrekkelig med lover og forskrifter; kunnskap og erfaringer må også til! Budskapet må ut til nye politikere, og derfor deltok Porsgrunns politikere på temadag for universell utforming i 2012. Dette var tredje gang temadagen ble arrangert, og ­Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune stod i felleskap for gjennomføringen. Kurset bygget på kompetanseprogrammet K5 ­utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet.

Befaring i egen by
Politikere, kommunalt ansatte og deltakere fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennomførte gruppevis befaring ut
fra parolen «Uten grenser i ­Porsgrunn». Politikerne fikk blant annet prøve rullestol og simu­leringsbriller for forskjellige typer nedsatt syn. Kurs­deltakerne fikk ulike ruter med forskjellige oppgaver, og fotograferte gode og dårlige ­løsninger.

Gjennom kurset fikk politikerne en større bevissthet om perspektiver ved universell utforming og hvordan dette kan anvendes i ­konkrete saker. Egne praktiske ­erfaringer skaper stort engasje­ment og gir grunnlag for ­politisk vedtak. Noen av hindringene som ble erfart på ­befaringene, vil bli utbedret i ­forbindelse med Miljøgate – ­prosjektet i øvre del av Storgata.

Vanndam i gata.

Vanndam i gata gjør det vanskelig å ta seg fram. Foto: Porsgrunn kommune .

Skagerak resepsjonsdisk

PC for besøkende ved disken er plassert for høyt og bør senkes.
Foto: Porsgrunn kommune.

Langsiktig plan for universell utforming
Blant andre nylig gjennomføre ­tiltak i en langsiktig plan om ­universell utforming av sentrum er miljøgata Rådhusplassen- Reynoldsgata. Her er det snø­tining i gate og fortau, mørk ­belegningsstein i gata og lys stein på fortau. Rådhuset har fått installert trappeheis, det gjenstår ­utvendig rampe.


Etterpåklokskap koster!
Universell utforming må inn ­tidlig, og medfører få eller ingen merkostnader.


 

Stikkord, søkeord, nøkkelord:
SentrumsutviklingPolitisk forankringKursBrukerorgFrivillige orgUniversell utforming