Preikestolen, Rogaland september 2009

Felles nasjonal prosjektbeskrivelse 2009- 2013 for ressurskommuner i tiltak K1 vedtatt

Prosjektlederne fra de 13 ressurskommuner for universell utforming var samlet på Preikestolen fjellstue i Rogaland 10. – 11. september 2009.

Tema for prosjektledermøte var ferdigstillelse av felles nasjonal prosjektbeskrivelse for ressurskommuner for universell utforming i tiltak K1  K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utformingi fylker og kommuner 20009- 2013

Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet i felleskap mellom Miljøverndepartementet og ressurskommunene, og inneholder hovedmål og innsatsområder for utviklingsprosjektet. Innefor rammen av hovedmål skal ressurskommunene utarbeide sine egne årlige prosjektplaner.

Lenke dokument ”preikestolen 10.-11.09.09(pdf 45 kB)

Fagtema for samlingen var kartlegging og verdsetting av friluftsområder ved Direktoratet for naturforvaltning, GIS og universell utforming ved Statens Kartverk, Interreg prosjektet ”Coast alive” ved Rogaland fylkeskommune.

Lenke dokument ”UU-seminarsept2009 – kartl og verds” (pdf 2,3 Mb)
Lenke dokument ”uuseminar10_09_2009_lillethun” (pdf 12,7 Mb)
Lenke dokument ”Barrierer –  Preikestolshytta 11. september 2009” (pdf 283 kB)

I programmet var det lagt inn befaring og orientering til Basecampene rundt Preikestolen fjellstue ved arkitektfirmaet Helen og Hard