Prosjekter i tiltak K1

Det er stor interesse for å gjennomføre prosjekter blant kommunenen og fylkene i tiltak K1. Mange prosjektideer ble presentert på nettverkssamlingen og fagkonferansen 5.- 6. februar i Drammen og utviklet av engasjerte deltakere.

Fra K1-samlingen i Drammen februar 2013 (Foto: Astrid Larsen, Stord kommune)

Hild Kristin Morvik understreket på vegne av Miljøverndepartementet i sin innledning Prosjekter i tiltak K1 2013 (pdf, 296 Kb)) at i det siste prosjektåret vil det bli lagt stor vekt på å gjennomføre prosjekter med et nasjonalt siktemål. Intensjonen er å la kommunene og fylkene lede an. De har gjennom K1 tiltaket så langt skaffet seg god innsikt i hva universell utforming kan innebære av utfordringer. De har dermed de beste forutsetningene for å lede prosjekter som også kan få et videre nedslagsfelt. Nasjonale faginstanser kan bidra og spre prosjektresultatene på ulike sektorområder.

Arbeidet med prosjekter ble innledet på samlingen i K1 tiltaket på Gardermoen 19.-20. november 2012. I Drammen ble innmeldte prosjektideer lagt fram gjennom egne korte presentasjoner.

Disse var (alle presentasjonene er i pdf):

 • Sentrumsnære turveger i Telemark 2013 (362 Kb) v/ Roger Jensen, Telemark fylkeskommune
 • Skipshaugene i Vestfold (466 Kb) v/ Cathrine Stangebye Engebretsen, Vestfold fylkeskommune
 • Forprosjekt for ny gravplass på Kleppe (508 Kb) v/ Peter Willmann, Klepp kommune
 • Aktiv gåkultur (157 Kb) v/ Astrid Larsen, Stord kommune
 • Aktiv gåkultur (209 Kb) v/ Heidi Rødven, Risør kommune
 • Metoder og indikatorer for effekt av økonomiske midler/ Bergkunstreisen, universell utforming av Bølareinen (165 Kb) v/ Grete Selnes, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Gatebruksplan for Ålesund sentrum (923 Kb) v/ Randi Hessen, Ålesund kommune
 • Vestkystparken – vestlandsnatur for fleire (224 Kb) v/ Einar Grieg, Hordaland fylkeskommune
 • Forbildeprosjekter (627 Kb) v/ Åse Kari Haugeto, Deltasenteret
 • Fotoprosjekt (521 Kb) v/ Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Annen del av prosjektsekvensen på samling var et torg med et ”kafebord” for hver forslagsstiller. Her kunne interessenter møtes og utvikle tanker om ideen og om medvirkning og samarbeid. Fristen for prosjektforslag ble fastsatt til 22. mars 2013. Så langt er det innmeldt 18 forslag.

Fylkessamlingen, nettverksamlingen og fagkonferansen i Drammen ble avsluttet av Einar Lund i Miljøverndepartementet (596 Kb). Han resymerte gullkorn som var kommet fram. Lund presenterte også tema og innretning på årets kommende samlinger (begge i pdf):

 • i Florø 3. – 5. juni (430 Kb) og
 • på Hamar 23. – 25. oktober (553 Kb).