Se film fra foredraget:

Registrering – eksisterende bygg v/ Jenny Thorkildsen, Grue kommune