Se film fra foredraget:

Registrering – eksisterende kommunale bygg v/ Anne Lene Trosviken, Stange kommune