Rogaland fylke: Kurs for håndverkere

Kurs for håndverkere

Etter initiativ fra Rogaland fylkeskommune inviterte Stavanger Byggmesterlaug våren 2010 sine 2000 medlemmer og deres ansatte til å delta på kurs i universell utforming. Etter å ha gjennomført kurset ble Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, kontaktet for å tilby kurset til sine 10.000 medlemmer og ansatte i Rogaland.

Murer, kurs for håndverkereFoto: Rogaland fylkeskommune.

 

Ledelinjene gå rett i en stolpe

Det finnes flere eksempler på ­håndverkere, som ikke vet at en ledelinje har en funksjon. Håndverkerne har gjerne latt ledelinjene gå rett i en stolpe, fordi de trodde linjene var ren dekor. Gjør de denne feilen i et publikumsbygg, kan det bli dyrt. Foto: Rogaland fylkeskommune.

Bygg og anlegg ett av fem satsingsområder i Fylkesdelplanen for universell utforming i Rogaland. Fylkeskommunen inviterte derfor i 2009 Stavanger Byggmesterlaug til å drøfte behovet for kurs for håndverkere. Behovet ble ­bekreftet, og det ble laget et kurs for tømrere, rørleggere, anleggsgartnere, andre håndverkere og byggeledere

­Håndverkerkompetanse
Kurset tar for seg krav til universell utforming både i nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. Det er utarbeidet en fagplan og en kursmappe. Undervisningen er praktisk orientert, og kursdeltakerne må blant annet lære om detaljer som: Hvordan skal kraner og dører plasseres? Hva med terskler og trapper?

Gjennom kurset får deltakerne en innføring om ulike begreper innen universell utforming, og tanken bak dimensjoneringsgrunnlaget i ­regelverket. Det er lagt inn en ­erfaringsdel der deltakerne får prøve hvordan det er å ta seg fram i rullestol eller å være ­synshemmet. Kurset varer i 7 timer og kursbevis deles ut etter fullført kurs. For å få tildelt “uu-kortet” må deltakerne løse noen oppgaver i forlengelse av kurset.
Fylkeskommunens erfaringer viste at det var behov for slike ­kompetansehevende kurs, men det var dessverre lav deltakelse på kursene. Dette kan skyldes høy aktivitet i byggebransjen og prioritering av ressursbruk. Høsten 2012 ble det tatt et markedsføringsgrep for å få flere til å delta på kurset. Et ­reklamebyrå utarbeidet en ­brosjyre og en markedsføringsstrategi.

Videregående kurs.

Faksimile av brosjyre.

God medieomtale
Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Haugesunds Avis, Byggmesteren, samt Helse Aktuelt. Miljøverndepartementets og ­Husbankens nettsider om ­universell utforming har omtalt kurset. NRK Rogaland og Norge i dag har sendt reportasje fra kurset.

Rogaland fylkeskommune fikk kr 150.000 i kompetansehevingsmidler fra Husbanken, som er brukt til å redusere deltakeravgiften. Fylkeskommunen har bidratt med egne ressurser, og har stått for trykking av brosjyrer og markedsføring. Kurset koster kr 1500 pr. deltaker. Det har så langt vært 187 deltakere på kurset fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Stavanger Byggmester­laug, Byggopp og fra Mesterfag­skolens kurs i Spania.

 


Fra Fylkesdelplanen for universell utforming i Rogaland.
For å oppnå mer universell utforming på alle samfunnsområder, er det nødvendig med økt kompetanse og et felles kunnskapsgrunnlag. Dette må inn i grunnopplæringen. I tillegg vil det være behov for mer spesialisert kunnskap innen en rekke yrker, slik som hos lærere, arkitekter, planleggere og designere. Her må universell utforming integreres i de enkelte fagutdanningene med muligheter for videreutdanning/
kurs for etablerte fagfolk.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
PlanstrategiByggesakNybyggRehabiliteringOpprustingSkolebyggKirkebyggBarnehageService-byggLekeplassOpprustingDriftVedlikeholdPlanforankringInformasjonKursVerktøyTilsynkontrollNæringsutviklingBoligutviklingNærmiljøInkluderingLovverkTilskuddTilgjengelighetBygg for alleDesign for alleHvileplanHåndlistKontrasterKontrastmerkingLedegjerdeLedelinjeLivsløpsboligLivsløpsstandardLydfyrLyssettingLøfteplattformNivåmerkingNivåsprangOmsorgsstandardRelieffskriftRullatorRullestolSmarthusSnusirkelTaktil merkingTrappeheis