Skapte stemning

I tillegg til et velfungerende sekretariat og god planlegging, bidro møtelederne og sceneunderholdere til en vel gjennomført uu-konferanse på Hamar. Møteleder Tor Inge Martinsen kom med muntre introduksjoner, møtelederkollega og informasjonsrådgiver Odd Bjørn Solberg i Husbanken Vest sa at ”i uu-arbeidet kan det sikkert brukes både gulrot og pisk, men gulrot er vel å foretrekke, dessuten er det sunt”, og en rekke ansatte innenfor offentlig forvaltning som jobber med uu framførte rollespill om arbeidet sitt og om den nye uu-rapporten.

Tor-inge-Martinsen

En av møtelederne var Tor Inge Martinsen. (Foto: Bjørn Kvaal)

Odd-Bjorn-Solberg

Informasjonsrådgiver Odd Bjørn Solberg i Husbanken Vest foretrekker gulrot framfor pisk. (Alle foto: Bjørn Kvaal)

Gruppe-1

Sluttrapporten fra tiltak K1 : Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner, ble overlevert fra kommunene og fylkene i utviklingsprosjektet til departementet. Fra venstre: Kjersti Fremstad fra Gjøvik og Vestre Toten , Majken Jul Sørensen fra Østfold, Solveig Dale fra Trondheim, Øystein Sjølie fra Hedmark og Oppland og Erik Vieth Pedersen, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Gruppe-2

Erfaringene og prosessene i utviklingsprojektet ble framført av representanter fra kommunene og fylkene. Fra venstre: Kari Gregersen Næss fra Verdal, Anne Reidun Garpestad fra Time og Klepp, Marit Kjelling fra Porsgrunn, Wenche Lindberg fra Eidskog, Per Erik Fonkalsrud fra Oppland, Svein Horn Buaas fra Sør- Trøndelag.