<div>Velg dine søk fra menyene under. Du kan velge Fagområde, arbeidsmetode, rolle og fylke. Du kan også gå dirkete til fylke/kommune for å få opp alle resultater fra fylke/kommunen du har valgt. I tillegg kan du også velge fra <strong>index – søkeord</strong> fra menylinjen på toppen av siden.
<h4>Skroll nedover for å se ditt søkeresultat. Under ligger også PDF (bla versjon) av den trykte utgaven.</h4>
<strong><a href=”https://uu-k1.no/wp-content/uploads/2013/12/Uu_sluttrapport_2013.pdf” target=”_blank”>Last ned PDF av sluttrapporten her </a>(12,3 MB)</strong>
</br>
</div>
<form>
<table width=”100%” border=”0″>
<tr><td>
<strong style=”float:left”>Ditt valg:&nbsp;</strong><div id=”fylke_valg” style=”margin-right:10px;background:#096;padding-left:20px;padding-right:5px;float:left;color:#000;”></div><div id=”valgt_kommune” style=”margin-right:10px;background:#096;padding-left:20px;float:left;color:#000;padding-right:5px;”></div><div id=”type_valg” style=”margin-right:10px;background:#096;padding-left:20px;float:left;color:#000;padding-right:5px;”></div><div id=”ukategori_valg” style=”margin-right:10px;background:#096;padding-left:20px;float:left;color:#000;padding-right:5px;”></div>
<div id=”kommuner_i_fylket” style=”display:none”></div>
<div id=”fylkenummer” style=”display:none”></div><div id=”kommunenummer” style=”display:none”></div><div id=”kategori_valg” style=”display:none”></div><div style=”display:none” id=”limit”></div><div style=”display:none” id=”startlimit”></div><br/>
<input type=”checkbox” value=”” id=”fylkeskommuner” checked=”checked” onclick=”getMainArtList()” /> Vis kommuner
<!– –>
<style>
.twm_link {
padding-left:15px;
padding-right:15px;
padding-bottom:0px;
padding-top:0px;
margin:0px;
text-decoration: underline;
font-family:Neutra2Text,”Helvetica Neue”,Helvetica,Arial,sans-serif;
color:#4C4C4C;
}
.twm_filter_box{
float:left;
padding-left:20px;
}
.twm_count {
font-size:14px;
}
.twm_filter_wrapper{
width:200px;
}
.twm_filter_header {
background:#000;
color:#eee;
text-transform:capitalize;
padding:10px;
margin:0;
font-size:10px;
font-family:Neutra2Text,”Helvetica Neue”,Helvetica,Arial,sans-serif;
}
.twm_filterul {
background:#CCC;
padding:0px;
margin:0px;
list-style-type: none !important;
/*border-bottom:1px solid #999; */
}
.twmfilterli {
font-size:12px;
background:#f5f4f2;
list-style-type: none !important;
/*    border-bottom:1px solid #999; */
padding-bottom:0px;
padding-top:0px;
margin-bottom:0px;
margin-top:0px;
}
.twmfilterli:hover {
background:#eae8e4;
list-style-type: none;
border-bottom:1px solid #999;
padding-bottom:0px;
padding-top:0px;
margin-bottom:0px;
margin-top:0px;
}
.selected {
background:#ff0000;
}
</style>
<div id=”filterwrapper” style=”width:100%;” >
<div id=”mp_fag_filter”>
<div>
<h3>Fagområder</h3>
<ul data-type=”type” id=”ulfag” >
<li>
<a href=”#type=Fagomraader” title=”Fagområder” onclick=”fyll_fagomraader();addType(null);”>Fagområder <span></span></a></li>
<li>
<a href=”#type=Arbeidsmetoder” title=”Arbeidsmetoder” onclick=”fyll_arbeidsmetoder();addType(null);”>Arbeidsmetoder <span></span></a></li>
<li>
<a href=”#type=Roller” title=”Roller” onclick=”fyll_roller();addType(null);”>Roller <span></span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”mp_arbeid_filter”>
<div>
<h3>Arbeidsmetoder</h3>
<ul data-type=”kategori” id=”ularbeid”>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”twm_roller_filter”>
<div style=”left: 0px;”>
<h3>Roller</h3>
<ul data-type=”underkategori” id=”ulroller”>
</ul>
</div>
</div>

<!– –>
</td></tr></table>
</form>
<script type=”text/javascript”>// <![CDATA[
jQuery(document).ready(function($) {
listFylker();
fyll_fagomraader();
fyll_arbeidsmetoder();
fyll_roller();
getMainArtList();
});/* On ready end */
function getNumKom(fnum) {
jQuery.getJSON(‘read_fylke_kom.php?fylkenummer=’+fnum, function(data) {
var kommunec = [];
var kommunenummerc = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
kommunec.push(key);
kommunenummerc.push(val);
});
for (var i=0; i<kommunec.length; i++) {jQuery(‘#f’+fnum).append(‘ (‘+kommunec[i]+’)’);}
});
}
function markKomWithData(knum) {
jQuery.getJSON(‘read_fylke_kom.php?artcount=’+knum, function(data) {
var kommunec = [];
var kommunenummerc = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
kommunec.push(key);
kommunenummerc.push(val);
});
for (var i=0; i<kommunec.length; i++) {jQuery(‘#k’+knum).append(‘ (‘+kommunec[i]+’)’);if (kommunec[i] == 0) {jQuery(‘#kf’+knum).css( “text-decoration”, “none” );jQuery(‘#kf’+knum).css( “color”, “red” );}}
});
}
function writeNumKom(fnum){
jQuery.getJSON(‘read_fylke_kom.php?fylkenummer=’+fnum, function(data) {
jQuery.each(data, function(key, val) {
if (key>0){
jQuery(‘#kommuner_i_fylket’).html(key);
listKommunerForDetteFylket(fnum);
}
else {
jQuery(‘#kommuner_i_fylket’).html(0);
jQuery(‘#fylke_valg’).html(”);
alert(‘ingen aktive kommuner’);
}
});
});
}
function addFylkeToFilter(str,num) {
jQuery(‘#flipbook’).hide();
jQuery(‘#fylke_valg’).html(str);
jQuery(‘#fylkenummer’).html(num);
getMainArtList();
}
function listFylker() {
jQuery(‘#fylkenummer’).empty();
jQuery(‘#kommunenummer’).empty();
jQuery(‘#fylkenavn’).html(‘Fylke/kommune’);
jQuery(‘#fylkeheader’).html(”);
jQuery(‘#valgt_kommune’).html(”);
jQuery(‘#ulfylker’).empty();
jQuery(‘#fylke_valg’).empty();
jQuery.getJSON(‘read_fylke_kom.php?type=f’, function(data) {
var fylke = [];
var fylkenummer = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
fylke.push(key);
fylkenummer.push(val);
});
jQuery(‘#fylke_search’).empty();
for (var i=0; i<fylke.length; i++) {jQuery(‘#ulfylker’).append(‘\<li>\<a href=”#fylke=’+fylke[i]+'” title=”‘+fylke[i]+'” onclick=”addFylkeToFilter(\”+fylke[i]+’\’,\”+fylkenummer[i]+’\’);writeNumKom(\”+fylkenummer[i]+’\’);”>’+fylke[i]+’\<span id=”f’+fylkenummer[i]+'”>\<\/span>\<\/a>\<\/li>’);getNumKom(fylkenummer[i]);}
});
}
function listKommunerForDetteFylket(fnum) {
jQuery(‘#kommunenummer’).empty();
jQuery(‘#fylkenavn’).html(jQuery(‘#fylke_valg’).html());
jQuery(‘#fylkeheader’).html(‘Kommuner i ‘);
jQuery(‘#ulfylker’).hide(1);;
jQuery(‘#ulfylker’).empty();
jQuery.getJSON(‘read_fylke_kom.php?kfylkenummer=’+fnum, function(data) {
var kommune = [];
var kommunenummer = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
kommune.push(key);
kommunenummer.push(val);
});
jQuery(‘#fylke_search’).empty();
for (var i=0; i<kommune.length; i++) {jQuery(‘#ulfylker’).append(‘\<li>\<a id=”kf’+kommunenummer[i]+'” href=”#kommune=’+kommune[i]+'” title=”‘+kommune[i]+'” onclick=”addKom(\”+kommune[i]+’\’,\”+kommunenummer[i]+’\’)”>’+kommune[i]+’\<span id=”k’+kommunenummer[i]+'”>\<\/span>\<\/a>\<\/li>’);markKomWithData(kommunenummer[i]);}
});
jQuery(‘#ulfylker’).fadeIn(“slow”);
}
function addKom(kommune,kommunenummer) {
jQuery(‘#flipbook’).hide();
jQuery(‘#valgt_kommune’).html(kommune);
jQuery(‘#kommunenummer’).html(kommunenummer);
getMainArtList();
}
function addType(str) {
jQuery(‘#flipbook’).hide();
jQuery(‘#type_valg’).html(str);
jQuery(‘#kategori_valg’).text(str);
}
function addUkategori(str) {
jQuery(‘#ukategori_valg’).html(str);
}
function fyll_fagomraader() {
jQuery(‘#ulfag’).empty();
var fagomraader = [];
fagomraader.push(‘Planprosesser’);
fagomraader.push(‘Transportsystemer’);
fagomraader.push(‘Friluftsområder’);
fagomraader.push(‘Bygg’);
fagomraader.push(‘Uteområder’);
fagomraader.push(‘Eiendomsforvaltning’);
fagomraader.push(‘IKT’);
fagomraader.push(‘Organisering av uu’);
fagomraader.push(‘Innkjøp’);
fagomraader.push(‘Sektorovergripende’);
for(var i = 0; i < fagomraader.length; i++){
jQuery(‘#ulfag’).append(‘\<li>\<a onclick=”addType(\”+fagomraader[i]+’\’);addUkategori(null);getMainArtList()” href=”#kategori=’+fagomraader[i]+'”>’+fagomraader[i]+'<\/a>\<\/li>’);}
fyll_underkategorier();
}
function fyll_arbeidsmetoder() {
jQuery(‘#ularbeid’).empty();
var arbeidsmetoder = [];
arbeidsmetoder.push(‘Forankring’);
arbeidsmetoder.push(‘Kurs og skolering’);
arbeidsmetoder.push(‘Samarbeidsformer’);
arbeidsmetoder.push(‘Organisering’);
for(var i = 0; i < arbeidsmetoder.length; i++){
jQuery(‘#ularbeid’).append(‘\<li>\<a onclick=”addType(\”+arbeidsmetoder[i]+’\’);addUkategori(null);getMainArtList()” href=”#kategori=’+arbeidsmetoder[i]+'”>’+arbeidsmetoder[i]+'<\/a>\<\/li>’);}
fyll_underkategorier();
}
function fyll_roller() {
jQuery(‘#ulroller’).empty();
var roller = [];
roller.push(‘Samfunsutvikler’);
roller.push(‘Myndighetsutøver’);
roller.push(‘Tjenesteyter’);
for(var i = 0; i < roller.length; i++){
jQuery(‘#ulroller’).append(‘\<li>\<a onclick=”addType(\”+roller[i]+’\’);addUkategori(null);getMainArtList()” href=”#kategori=’+roller[i]+'”>’+roller[i]+'<\/a>\<\/li>’);}
fyll_underkategorier();
}
function fyll_underkategorier() {
jQuery(‘#ulukategori’).empty();
var ukategori = [];
ukategori.push(‘Ungt entrepenørskap’);
ukategori.push(‘Systematisk kompetanseheving’);
ukategori.push(‘Kartlegging av friluftsområder’);
for(var i = 0; i < ukategori.length; i++){
jQuery(‘#ulukategori’).append(‘\<li>\<a onclick=”addUkategori(\”+ukategori[i]+’\’);” href=”#underkategori=’+ukategori[i]+'”>\<nobr>’+ukategori[i]+’\<\/nobr><\/a>\<\/li>’);}
}
function getMainArtList() {
/* Denne skal sjekke hvilke filtere som er på, og så sende parametere til listArtMain.php */
jQuery(‘#mainArtList’).empty();
jQuery(‘#startlimit’).text(‘1’);
jQuery(‘#limit’).text(‘2’);
var planprosesser = 0;
var kommunenummer = jQuery(‘#kommunenummer’).text();
var fylkenummer = jQuery(‘#fylkenummer’).text();
var kat = jQuery(‘#kategori_valg’).text().toLowerCase();
if (jQuery(‘#fylkeskommuner’).is(‘:checked’)) {
var jsonURL = ‘listArtMain.php?f=’+fylkenummer+’&kat=’+kat;
} else {
var jsonURL = ‘listArtMain.php?f=’+fylkenummer+’&k=’+kommunenummer+’&kat=’+kat;
}
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”); /* Noe crap som kommer med …. */
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”);
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”);
/* alert(jsonURL); */
jQuery.getJSON(jsonURL, function(data) {
var fieldname = [];
var fielddata = [];
var title = [];
var content = [];
var artlinkid = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
fieldname.push(key);
fielddata.push(val);
});
jQuery.each(fielddata, function() {
for (var i=0; i<this.length; i++) {
title.push(this[i][‘post_title’]);
artlinkid.push(this[i][‘ID’]);
content.push(this[i][‘post_content’]);
}
});
for (var i=0; i<title.length; i++) {
/*jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div>\<a href=”?page_id=’+artlinkid[i]+'” title=”‘+title[i]+'” style=”font-weight: bold;”>’+title[i]+’\<\/a>\<br\/>\<\/span>\<span>’+content[i].replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ”)+’\<\/div>\<br\/>’); */
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div style=”width:49%;float:left;margin-left:0px;margin-right:0px”>\<a href=”?page_id=’+artlinkid[i]+'” title=”‘+title[i]+'” style=”font-weight: bold;”>’+title[i]+’\<\/a>\<br\/>\<\/span>\<span>’+content[i]+’…\<\/div>’);
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div style=”float:left;margin:1%;”>\<\/div>’);
}
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div>\<\/div>’);
});
}
function getMainArtList10More() {
/* Denne skal sjekke hvilke filtere som er på, og så sende parametere til listArtMain.php */
/* jQuery(‘#mainArtList’).empty(); */
var interval = 2;
var startlimit = jQuery(‘#startlimit’).text();
startlimit = parseInt(startlimit) + parseInt(1);
var planprosesser = 0;
var kommunenummer = jQuery(‘#kommunenummer’).text();
var fylkenummer = jQuery(‘#fylkenummer’).text();
var kat = jQuery(‘#kategori_valg’).text().toLowerCase();
var limit = jQuery(‘#limit’).text().toLowerCase();
if (jQuery(‘#fylkeskommuner’).is(‘:checked’)) {
var jsonURL = ‘listArtMain.php?f=’+fylkenummer+’&kat=’+kat+’&limit=’+limit+’&startlimit=’+startlimit;
} else {
var jsonURL = ‘listArtMain.php?f=’+fylkenummer+’&k=’+kommunenummer+’&kat=’+kat+’&limit=’+limit+’&startlimit=’+startlimit;
}
jQuery(‘#startlimit’).text(parseInt(jQuery(‘#startlimit’).text())+parseInt(interval));
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”); /* Noe crap som kommer med …. */
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”);
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”);
jsonURL = jsonURL.replace(‘#038;’,”);
/* alert(jsonURL); */
jQuery.getJSON(jsonURL, function(data) {
var fieldname = [];
var fielddata = [];
var title = [];
var content = [];
var artlinkid = [];
jQuery.each(data, function(key, val) {
fieldname.push(key);
fielddata.push(val);
});
jQuery.each(fielddata, function() {
for (var i=0; i<this.length; i++) {
title.push(this[i][‘post_title’]);
artlinkid.push(this[i][‘ID’]);
content.push(this[i][‘post_content’]);
}
});
for (var i=0; i<title.length; i++) {
/*jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div>\<a href=”?page_id=’+artlinkid[i]+'” title=”‘+title[i]+'” style=”font-weight: bold;”>’+title[i]+’\<\/a>\<br\/>\<\/span>\<span>’+content[i].replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ”)+’\<\/div>\<br\/>’); */
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div style=”width:49%;float:left;margin-left:0px;margin-right:0px”>\<a href=”?page_id=’+artlinkid[i]+'” title=”‘+title[i]+'” style=”font-weight: bold;”>’+title[i]+’\<\/a>\<br\/>\<\/span>\<span>’+content[i]+’…\<\/div>\<br\/>’);
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div style=”float:left;margin:1%;”>\<\/div>’);
}
jQuery(‘#mainArtList’).append(‘\<div>\<\/div>’);
});
}
</script>

<div id=”mainArtList” style=”width:100%”>
</div>
<br/>
<input type=”button” value=”Se fler” onclick=”getMainArtList10More()” />