Start med de lavthengende fruktene

­Universell utforming koster mye penger. Det er nesten overveldende å ta fatt på alt sammen. Poenget til KS er at kommunene trenger økonomisk hjelp fra staten til å løfta fram universell utforming. Vi må steg for steg og ta de enkle stegene først, sier Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd i KS.

Hun etterlyser også mer kompetanse, politisk risiko, samarbeid på tvers av fagmiljøer, medarbeidere må slippes løs framfor for sterk byråkratisk kontroll, innbyggere må involveres og det må være samarbeid mellom næringsliv og forskning. Jeg er også glad for at vi får fagmiljøer som underviser i uu – som for eksempel UMB, NTNU og Høgskolen på Gjøvik, sier Solheim.

I Rogaland er det 4500 bussholdeplasser. Strategien er å starte med uu på de mest trafikkerte strekningene. Samtidig må kompetanse i bestilling og planlegging inn, og det trengs kunnskap på politisk og administrativt nivå.

– I KS jobber vi nå med blant annet et fou-prosjekt som skal kartlegge enkle tiltak slik at de lavthengende fruktene plukkes først, sier Solheim, også er medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helse og omsorgssektoren.

Solheim har blant annet å ha jobbet som rådmann i Flekkefjord kommune.

Tone-Marie-Nybø-Solheim

Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd i KS, vil at de enkleste uu-tiltakene må komme først. (Foto: Bjørn Kvaal)