Presentasjoner fra Det er i kommunene det skjer 1. – 2. desember 2015:

Tirsdag 1. desember       

Tema: erfaringer – oversyn

K2 i to år i KMD v/ Erik Vieth Pedersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

K2 i to år i kommuner og fylker: