Trondheim kommune: Ladeparken

Ladeparken – Norges beste uterom i 2013

Ladeparken ble kåret til Norges beste uterom i 2013, og en premiss for prisen er at uterommet skalvære ­tilgjengelig for alle. ­Universell utforming har ikke vært fordyrende for prosjektet, men en viktig forutsetning for plangrepene som er gjort.

Trondheim kommune: LadeparkenEn av parkens fem atkomstmuligheter er hovedatkomst og godt synlig fra hele parkområdet med knallrød inngangsportal. Foto: Synlig.no

 

Lade

Klar avgrenset gangsone og møbleringssone langs Parkettpromenaden danner naturlig ledelinje. Foto: Trondheim kommune.

Kunnskap om, og krav til ­universell utforming har ligget til grunn for valg av planløsninger, materialer, design av kunst­elementer og strukturer i parken. Parken som ligger på Lade i Trondheim, er et knutepunkt ­mellom næringsvirksomhet, ­infrastruktur, boliger, skoler, idrettsanlegg og det historiske Lade med Lade kirke og Lade gård. Tomta har i over 40 år tatt i mot tivoli- og sirkusbesøk i byen, og assosiasjoner fra denne tida har gitt inspirasjon til utforminga.

Kunstneriske elementer
Parken gir mange aktivitetsmuligheter og opplevelser for ­besøkende. Utformingen stimulerer både syn, hørsel, smak, like­vekt­sansen og taktil (følbar) sans. De ulike kunstneriske ­elementer er også universelt ­utformet. Et ­bærende element er vann: Fontener og vannrenne er brukt som lyd­orientering samtidig som det ­innbyr til lek og aktivitet .

Elementer som skaper ­orientering:
Det er generelt lagt vekt på bevisst bruk av lyshetsgradforskjell i ­tilliggende farger:
– De ulike materialene i dekkene på møblerings- og gangsonen gir naturlig ledelinjer.
– Taktilt oppmerksomhetsfelt på tvers i gangretningen gir personer med nedsatt syn ­retning til orienteringsskiltet, som har taktil (følbar) plate med kart og blindeskrift.
– Fargerike leskur med gode ­kontraster, fungerer som ­orienteringselement for personer med nedsatt syn
– Indirekte belysningskilder lyser opp i en skjerm som igjen ­reflekterer og sprer lyset over et større område.
– Belysningspullerter er plassert i møbleringssone og gir i tillegg direkte belysning og retning for gangsonen.

Utfordrende gangsti
Stigningsforholdene i en slyngende gangsti er egnet for trehjuls- og crossykling og er samtidig fremkommelig for brukere av rullestol og rullator. Andre attraksjoner er lekehytter utformet som juveler, hvor rullestoler kan trille gjennom, talerør som røde trompeter, klatrenett og amfi.

Lade

Vannrenne som stimulerer til flere sanser. Foto: Synlig.no

Lekeplass
Lekeplassen for små barn er lett ­tilgjengelig på et oversiktlig ­område med god kontakt med resten av parken. Terrengformene er i seg selv et spennende landskap, der høydeforskjellene er ­utnyttet til sklie og klatrestige. En snakkeboble med spesiell ­akustikk inngår i lekeområdet og skaper undring og stimulering.

Funksjonelle møbler
Møbleringssonen rommer benker, leskur, orienteringsskilt, lys og vegetasjon. Benker og stoler er ­utformet med god sittehøyde, ryggstø og armlener . De er godt plassert i ­forhold til utsikt, sol og skjerming. Små bord og et langbord med stoler og benker, gir fine oppholdsmuligheter med plass til rullestol og barnevogn inntil bordet.

Parken har blitt en folkets park!
Den blir brukt av ulike aldersgrupper og innbyr til lek, ­rekreasjon, ulike aktiviteter og deltakelse for alle. Parken ligger i et større boligområde og blir ofte brukt blant annet av barnefamilier, eldre som gjerne går med rullator og ­ungdom.

 


Prosjektopplysninger
Prosjektets navn: Ladeparken
Adresse: Håkon Magnussons gate, Trondheim
Ferdigstilt: 2011
Byggherre: Trondheim kommune
Landskapsarkitekt: Aspan Viak AS v/ Marit Solum, Ørjan Buschmann Eivindsen
Kunstner: Trude Westby Nordmark
Brutto areal: 16 000 kvm
Byggekostnad: 17 mill NOK eks mva (2010)


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
InformasjonParkLekeplassPolitisk forankringAdministrativ forankringUniversell utformingKontrasterLedelinjeLydfyrLyssettingRullatorRullestolMaterialbrukssansestimulering