Se film fra foredraget:

UU i eksistende bygg – nettbasert veileder v/ Finn Aslaksen, Vista utredning AS