Uu-pris til Hafjell hotell

Reiselivsprisen 2013 for Hedmark og Oppland, der universell utforming er sterkt vektlagt, er tildelt Hafjell hotell.

– Skal reiselivet være troverdig og treffe folk flest, så må de huske at folk flest er ulike. Reiseliv er en tung næring i Innlandet, men trenger å moderniseres. Vi må være ærlig på hvor gode vi er og hva utfordringene er. Universell utforming er derfor et premiss når Innovasjon Norge jobber med regionens reiseliv, sier fylkesordfører Gro Lundby i Oppland fylkeskommune som delte ut prisen.

90 bedrifter i Innlandet ble kartlagt i forbindelse med kåringen.

Prisen fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner er på 50 000 kroner.

Prisen skal oppmuntre og inspirere en bedrift som har engasjement rundt universell utforming, har gjennomført tiltak og planer for nye tiltak og som kommuniserer universell utforming ut til markedet.

Tre bedrifter var i finalen: Hunderfossen hotell, Øyer, Hafjell hotell, Øyer, og Johnsgård turistsenter, Engerdal. Alle tre har til felles at de har jobbet bevisst med universell utforming.

Oyer

Hafjell hotell på Øyer fikk Reiselivsprisen for Hedmark og Oppland 2013. Prisen ble mottatt av direktør Irene Lien. (Begge foto: Bjørn Kvaal)

Johnsgaard

Jonas Johnsgård og Monica Bye Spånberg ved Johnsgård turistsenter i Engerdal kom til finalen i tildelingen av reiselivsprisen i Innlandet 20