Carl-Fredrik-Riise

Vernehensyn ved for eksempel eldre bygg kan tas med i vurderingene når universell utforming skal løses, sier Carl Fredrik Riise, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. (Foto: Bjørn Kvaal)

Uu-tiltak må vurderes ut fra kostnader og nytte

– Hvor langt går plikten til universell utforming? Den gjelder så langt den ikke gir en ”uforholdsmessig byrde” for eksempel for eier av en forretning. Tiltakene må vurderes ut fra blant annet effekt og nytte, om virksomheten er av offentlig art, kostnader, virksomheten ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn ved for eksempel eldre bygg, sa Carl Fredrik Riise, rådgiver og jurist hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Under ”Du skal få en dag i mårå ” snakket han om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og aktivitetsplikten for kommuner og fylker