Vestre Toten kommune: Badeanlegg

Brukervennlig badeanlegg med ny svømmehall på Raufoss

Totenbadet sto ferdig i 1992, men man savnet en ny svømmehall fra første stund. Da den gamle svømmehallen ble stengt i 2001, startet planleggingen av ny hall, men Raufoss sine 6500 innbyggere måtte likevel vente i 10 år før den sto ferdig.

Brukervennlig badeanlegg med ny svømmehall på RaufossSvømmehallen ble en suksess, og den estetiske utformingen av stupetårnet er spesielt tilpasset denne hallen. Utformingen har likevel skapt diskusjoner i ettertid. Alle foto: Vestre Toten kommune.

 

Svømmehall

Bassengheis framfor rampe ble valgt som et kompromiss for å imøtekomme ­svømmeklubbens behov.

Ny svømmehall ble utsatt flere ganger av økonomiske grunner. I 2007 begynte man å planlegge ut fra en sammenkobling av Totenbadet, ny svømmehall og ny stadion. Stadionanlegget ble ikke realisert, men finansieringen til svømmehall kom på plass i 2009, og hallen sto ferdig i 2011.

Da prosjektet ble forankret i ­kommunestyret var universell ­utforming blitt en naturlig del av kommunens rutiner. Det ble ­nedsatt en byggekomite med medlemmer fra Rådet for funksjonshemmede og Idrettsrådet, som også var høringsinstans.

Den samlede kostnaden for ­prosjektet var 48,6 millioner kroner. Det er gitt 11,5 mill. i spillemidler for 25 x 15,5 meters konkurransebasseng, samt 0,6 mill. for stupeanlegget med 1- og 3-meter svikt, samt 5-meter.

Garderobeanlegg
Siden hallen ble reist i tilknytning til Totenbadet, måtte det eksisterende garderobeanlegget fornyes. Adkomst til svømmehallen ble lagt gjennom badeanlegget, og garderobene ble utbedret i tråd med kravene til universell utforming. Det ble blant annet satt inn automatiske dører og lagt taktile ledelinjer fra inngang til badeanlegg. Det ble også laget en egen publikumsinngang direkte til svømmehallen under svømmestevner.

Konkurransebasseng
Det ble stilt krav om at det skulle kunne avholdes svømmestevne i svømmehallen Derfor ble det ikke anlagt permanent rullestolrampe, fordi dette ikke vil gi like konkur­ranseforhold i alle banene. Svømmehallen har derfor kun ­bassengheis. Men Totenbadet har mange bassenger og i ett av dem er hele adkomsten ei stor «rampe».

Diskusjon om stupeanlegget
Stupetårnet har skapt diskusjon i ettertid. Fordi det ble valgt en flott glassfasade mot adkomst og parkering, ble stupetårnet tegnet spesielt for denne hallen. En forutsatte ubevisst at rullestolbrukere ikke bruker stupetårn, og at kravene til universell utforming da ikke behøvde å ivaretas. Dette gjorde at tårnet ikke ble gjenstand for den diskusjonen om universell utforming slik det burde ha blitt. Trappa ble svært bratt og ­vanskelig for mange, og det ble ikke lagt til rette for ettermontering av løfteanordning. Erfaringene fra denne delen i prosjektet er nyttig å ta med i andre sammenhenger. Det finnes bevegelseshemmede som mer enn gjerne hopper fra 5-meteren!

Svømmehallen en suksess

Svømmehallen en suksess
Svømmehallen ble en suksess, og besøkstallet er fordoblet siden badeanlegget fikk svømmehall.
Det eksisterende badeanlegget ble stort sett drevet med underskudd – helt til svømmehallen var på plass. Nå gleder kommunen seg over at anlegget går godt økonomisk. I 2013 skal restaurantdelen utbedres og gi bedre plass til matservering.

Bassengheis framfor rampe ble valgt som et kompromiss for å imøtekomme svømmeklubbens behov. Det er ellers fort gjort å tro at universell utforming er lik ­tilgjengelighet for rullestolbrukere – og glemme andre praktiske detaljer slik som ledelinjer og god akustikk, som skal til for at anlegget skal fungere for alle. Den nye svømmehallen har gode akustiske forhold.

Når kravene til universell utforming ligger i bunn for planlegginga, er det vanskelig å peke på at dette blir fordyrende. Automatiske dører og taktile ledelinjer er små ekstrautgifter, som betaler seg ved at flere kan bruke anlegget.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
ByggesakNybyggRehabiliteringOpprustingService-byggPolitisk forankringAdministrativ forankringØkonomiplanBudsjettBrukerorgFrivillige orgProsjektorganiseringUniversell utformingNæringsutviklingLokalsamfunnsutviklingInkluderingServiceLovverkBygg for alleKontrasterLedelinjePublikumsbyggRullatorRullestolSvømmehallBadeanlegg