Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

17 søkeresultater for: Rogaland

2

Hordaland og Rogaland fylkeskommuner

Vestlandsnatur for flere. Friluftsrådene i Hordaland og Rogaland har sammen med fylkeskommunene igangsatt et arbeid for å etablere minst ett universelt utformet friluftsområde i hver kommune. Et ambisiøst mål, men ikke umulig å nå med samarbeid. Universell tilrettelegging av gangvei i Helleneset friluftsområde i Bergen. Foto for begge bildene er Bergen og Omland Friluftsråd Levende […]

3

Rogaland fylke: Kurs for håndverkere

Kurs for håndverkere Etter initiativ fra Rogaland fylkeskommune inviterte Stavanger Byggmesterlaug våren 2010 sine 2000 medlemmer og deres ansatte til å delta på kurs i universell utforming. Etter å ha gjennomført kurset ble Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, kontaktet for å tilby kurset til sine 10.000 medlemmer og ansatte i Rogaland. Foto: Rogaland fylkeskommune. […]

4

Rogaland fylke: Steinalderboplass

Steinalderboplass i Randaberg mer tilgjengelig Tett tverrfaglige samar­beid med gjensidig ­respekt for hverandres fag og vilje til kompromiss har vært den viktigste forut­setningen for å lykkes med universell ­utforming av ­forminner i Rogaland. Midt under anleggsarbeidet lignet Vistehola mer på en byggeplass enn en steinalderboplass. Legg merke til oppbyggingen med komprimert sand og et vekstlag […]

6

Gardermoen, mai 2012

Gardermoen, mai 2012 Norge universelt utformet 2025 – hva gjør fylkene? Samling for prosjektledere og kontaktpersoner for fylker i tiltak K1, Gardermoen 8. mai 2012 Tema for prosjektlederne i tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner var fylkenes bidrag for å nå målene i Regjeringenes handlingsplan for universell utforming og økt […]

7

Preikestolen september 2009

Preikestolen, Rogaland september 2009 Felles nasjonal prosjektbeskrivelse 2009- 2013 for ressurskommuner i tiltak K1 vedtatt Prosjektlederne fra de 13 ressurskommuner for universell utforming var samlet på Preikestolen fjellstue i Rogaland 10. – 11. september 2009. Tema for prosjektledermøte var ferdigstillelse av felles nasjonal prosjektbeskrivelse for ressurskommuner for universell utforming i tiltak K1  K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt […]

8

Årsrapporter K1

Årsrapporter K1 Årsrapportene beskriver ressurskommunenes og pilotfylkenes aktiviteter i perioden 2009-2013. Nye fylker som er trukket inn i utviklingsprosjektet har levert årsrapport for 2013. Rapportene inneholder blant annet presentasjoner av et forbildeprosjekt fra hvert år, og  viser hvordan ressurskommunene og pilotfylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming. Prosjektene varierer fra […]

9

Alle konferanser

Alle konferanser og samlinger Nettverksamlinger og åpne fagkonferanser er motoren i utviklingsprosjektene – tiltakene K1 og K2. Kommunene og fylkene har valgt ut tema og formet problemstillinger for konferansene, og vært aktive i kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Samlingene har blitt avholdt over hele landet, med ressurskommunene og pilotfylkene som vertskap. Befaringer og  drøfting av problemstillinger som […]

10

Start med de lavthengende fruktene

Start med de lavthengende fruktene ­Universell utforming koster mye penger. Det er nesten overveldende å ta fatt på alt sammen. Poenget til KS er at kommunene trenger økonomisk hjelp fra staten til å løfta fram universell utforming. Vi må steg for steg og ta de enkle stegene først, sier Tone Marie Nybø Solheim, direktør for […]