Foredrag fra Konferansen om universell utforming Hamar 23. – 25. oktober 2013

[column col=”1/2″]
Morten Aspeli
Bildepresentasjon til ordførers innledning – Last ned PDF
Bla-funksjon av pdf filen:
[/column]

[column col=”1/2″]
Erik Vieth
Erik Vieth Pedersen – Erfaringsdeling K1 tiltaket Last ned PDF
Bla-funksjon av pdf filen:
[/column]