Gardermoen, mai 2012

Norge universelt utformet 2025 – hva gjør fylkene?

Samling for prosjektledere og kontaktpersoner for fylker i tiltak K1, Gardermoen 8. mai 2012

Tema for prosjektlederne i tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner var fylkenes bidrag for å nå målene i Regjeringenes handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.

Lenke Program 8  mai pr 070512  (pdf 238 kB)
Lenke Deltakerliste 8 mai (pdf 229 kB)
Lenke ppt foredragppt_8_mai2012_hkm1[1] (pdf 1,2 Mb)

Felles nasjonal prosjektbeskrivelse for pilotfylker i tiltak K1 inneholder hovedmål og innsatsområder for arbeidet i perioden 2009 – 2013. Hvordan disse målene og innsatsområdene best kunne følges opp ble sortert og  drøftet i plenum og i grupper:
–  medvirkning i ulike nettverk og bidrag til kompetanseheving
–  bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming
–  resultatformidling
–  universell utforming som integrert arbeidsmetode i fylkets virksomhet og konkretisert i fylkenes planprosesser og handlingsprogrammer

De faglige innleggene ble holdt av Inger Marie Lid (HiOA), Olav Rand Bringa (BLD) og Linda Nilsen Ask (Rogaland fylkeskommune)

Lenke ppt Presentasjon 8 mai (pdf 246 kB)
Lenke  Målmatrise (pdf 217 kB)
Lenke Tiltaksmatrise (pdf 45 kB)
Lenke Presentasjon av Olav Rand Bringa (pdf 979 kB)
Lenke Presentasjon av Linda Nilsen Ask (pdf 1,4 Mb)