NHF Trøndelag

Tilgjengelighet i kommunesenter i Fosen, før og nå!

16 år er gått siden Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF Trøndelag) kartla i hvor stor grad offentlige rom, som uteområder, tilgang til publikumsbygg, og parkering var tilgjengelig for funksjonshemmede i kommuner i Fosen området. Hva har skjedd på disse årene? Er det blitt bedre og hva står igjen?

Åfjord kirke har siden 1997 utbedret og gjort inngangen for alle.Åfjord kirke har siden 1997 utbedret og gjort inngangen for alle.

Norges Handikapforbund Trøndelag har tatt bilder og kartlagt alle 6 kommuner i Fosen. Sammen med representanter fra kommunale råd for funksjonshemmede og/eller NHFs lokallag i kommunen har de tatt ca. 1000 bilder i de seks kommunene for å dokumentere endring eller manglende endring på de siste 16 årene. I tillegg er alle kommunene forespurt om planer for sentrumsområdene som er vedtatt etter 1997 og omtaler universell utforming eller tilgjengelighet.

Deling av resultater
Det er i etterkant av kartleggingen avholdt møter med fem av de seks kommunene med politikere, administrasjon, ergoterapeut, medlemmer i det kommunale rådet for funksjonshemmede og representanter fra NHF Trøndelags lokallag.
Bruk av bilder med lokale eksempler ga mange gode samtaler og en felles forståelse for tema og nødvendighet for endringer.

Funn 1 – betydning av lovgivning
De endringer som ble dokumenterte har ikke først og fremst kommet som følge av systematisk planverk, men av nye lover og forskrifter som Plan- og bygningsloven, TEK 10 og lignende.
Inntrykket fra møtene i kommunene er at konseptet med universell utforming er godt kjent, men at det var behov for å gjennomgå de viktige detaljene og bakgrunnen for at kravene for universell utforming er slik de er for å gi en større forståelse for nødvendigheten av universell utforming.

Funn 2 – forbedret inngangspartier
Tilgangen til publikumsbygg som rådhus, NAV kontorer og andre offentlige bygg er blitt betydelig forbedret siden 1997, og det er i dag gjennomgående trinnfri adgang med dører, ramper, kontraster etc som gjør adkomst til bygget mulig for de fleste.

Funn 3 – hva gjenstår forbedret
Kartleggingen viste at det som gjenstår utbedret fra kartleggingen i 1997 i stor grad er dårlig utformede eller manglende handikaptoaletter og reservert parkering for forflytningshemmede.

Bjugn sparebank

I 1997 hadde Bjugn sparebank inngangsparti med en dårlig rampe og uten rekkverk. Nå er terrenget rundt inngangen hevet og har fått universell utforming.

 

Roan rådhus

Inngangspartiet til Roan rådhus er blitt ombygd og alle kan bruke samme inngang.

Rådhuset.

I Rissa kommune har rådhuset fått en langt lysere og tilgjengelig inngang med selvåpnende skyvedører.

Rampe til inngangen.

Selv om mange butikker og andre servicebygg har rampe til inngangen er ikke alle rampene like hensiktsmessige for alle.
Dessuten plasseres det ofte blomster, sykler, reklameskilt etc i rampene. Som her fra Rissa kraftlag der plantene hindrer adkomst via rampen.


Alle bildene er lagt ut på https://www.flickr.com/photos/nhf-trondelag/sets/ slik at alle som jobber med tema kan se utviklingen. Denne databasen er nyttig for alle ønsker eksempler på gode og dårlige løsninger


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
RehabiliteringOpprustingServicebyggBrukerorganisasjoner