Porsgrunn kommune

Beste takheis-system på sykehjem?

Porsgrunn kommune bygger nå to nye sykehjem, nemlig Mule og Klyvejordet sykehjem. I brukerutvalget var det ulike oppfatninger om hvilken takheisløsning som var den beste: Kort eller lang takskinne?

porsgrunn

Rapporten om løsningsvalg er en vurdering av beboerforflytting og toalettsituasjon på sykehjem. Den har konkrete forslag for å løse problemet med kompabilitet og hygiene ved bruk av toalett i kombinasjon med andre hjelpemidler.

Best for hvem?
Spørsmålet var hvilken løsning som var mest hensiktsmessig for bruker og personale.  Pleiegruppa ønsket en takheis med lang skinne fra beboerrom inn på badet og helt fram til toalettet, mens ergoterapeutene argumenterte for en kort skinneløsning på beboerrommet med mulighet for å løfte brukeren mellom seng og dusj/toalettstol på hjul, eventuell rullestol. Det var gode argumenter for og mot begge løsninger. I flere tidligere byggeprosjekter har takheis vært et omdiskutert tema, der løsningen ofte ikke har vært optimale. Løsningen ved Mule og Klyvejordet sykehjem er nøye vurdert og forventes å bli gode for både beboere og personale. Takheis benyttes også i andre sammenhenger enn på sykehjem, slik at erfaringene fra Porsgrunn kan ha overføringsverdi til andre prosjekter.

Kort takskinne best
Ulike takheisleverandører fikk presentert sine løsninger, og brukerutvalget konkluderer med følgende vedrørende takheis på sykehjem:
Ett viktig suksesskriterium er grundig samarbeid mellom ergoterapeuter, pleiepersonale, takheisleverandør og arkitekt. Ulike takheissystem ble prøvd ut i praksis og satt i sammenheng med planløsning, toalett og hjelpemidler. Brukerutvalget kom fram til at en kort takskinne med bue var beste løsning. Kort skinne oppleves trygt for brukeren. En buet takskinne på beboerrommet kan benyttes enten senga står inntil veggen eller utfra veggen i pleiestilling. Det anbefales en heistype, der motoren er hengt helt oppunder skinnen, slik at den er minst mulig i veien for pleier og beboer. Det er viktig å se planløsning, sanitærutstyr og hjelpemidler i sammenheng. Avstand fra vegg til forkant av wc bør være 70 cm. Anbefalt toaletthøyde bør ikke være over 48 cm. Dette muliggjør bruk av dusj/toalett over toalettet.

Brukeropplevelser
For pleierne fungerer takheisen suverent ved forflytting av bruker fra seng til stol. For brukerne kan det oppleves både utrygt og ubehagelig å skulle fraktes fra oppholdsrom til bad/toalett ved hjelp av et seil, da man lett kan få følelsen av å være et «slakt».

Ulike skinneløsninger
Nedenfor ser du en visualisering av ulike skinneløsninger i form av kort, lang og buet takskinne.

Buet takskinneløsning.

Buet takskinneløsning.

Traversløsning som kan dekke hele eller deler av rommet.

Traversløsning som kan dekke hele eller deler av rommet.

Rett enkeltskinne. Plasseres slik at den dekker det viktigste området. Fungerer for å komme opp fra seng og over i rullestol eller dusj/toalettstol, evt. lenestol m/ hjul.

Rett enkeltskinne. Plasseres slik at den dekker det viktigste området. Fungerer for å komme opp fra seng og over i rullestol eller dusj/toalettstol, evt. lenestol m/ hjul.

Enkeltskinne med bue. Denne utvider arealet for forflytning. Kan gå gjennom døråpning til for eksempel bad.

Enkeltskinne med bue. Denne utvider arealet for forflytning. Kan gå gjennom døråpning til for eksempel bad.


Nybygg, Informasjon, Veiledning, Tverretatlig, Næringslivet, Erfaringer og læring i organisasjonen, Universell utforming, Helse/omsorg