Asker kommune

Nyttig kartlegging av idrettsanlegg og friområder

Asker kommune skal utarbeide en strategi for universell utforming og har i den forbindelse undersøkt hvordan utvalgte idrettsanlegg og friområder er tilrettelagt for brukerne.

Rapporten (pdf) gir også forslag til tiltak, som kan bedre tilgjengelighet og inkludere alle. Sånn sett kan artikkelen du nå leser spare kommunen din for mye arbeid og penger.

Enkle grep

De undersøkte anleggene er i stor grad tilgjengelig og inkluderende, der man med enkle tiltak kan oppnå mange forbedringer – også innen den normale driften. Selv om undersøkelsen bare tar for seg Asker kommune, er påviste svakheter og forslag til utbedringer relevante for hele kommune-Norge.

Idrettshallenes hovedfunksjoner
Kommunen har undersøkt hallenes hovedfunksjoner, nemlig parkering, gangatkomst fra parkering til inngangsparti, felles kommunikasjonsveier og byggenes oppholdsareal, trapper, garderober, dusjer, toaletter samt forbindelsen mellom garderobeanlegg og idrettshallene.

Der skoen trykker

Det viser seg at de utbedringstiltakene som anbefales, går igjen i samtlige kartlagte idrettsanlegg. Det dreier seg i hovedsak om: Merking av HC-parkering, oppgradering av belysning, tiltak knyttet til tunge dører og høye terskler, HC-toaletter og WC-rom med dårlig kontrastforhold mellom porselensutstyr og vegg, for høyt plasserte dusjarmaturer og dårlig kontrastmerking av trappetrinn samt utforming av håndlister.

Gangatkomst mellom parkering og fotballbaner, og mellom inngang til hall og fotballbaner er ikke kartlagt i detalj, men her må tiltakene vurderes utfra brukssammenhengen. Dersom det er sambruk mellom ballbaner og idrettshall, må det sørges for trinnfrie forbindelser og sammenhengende gangvei med fast, jevnt underlag. Ved baner med avsatt plass til publikum, må man ta hensyn til rullestolbrukere ved valg av underlag.

Sju gode råd

  1. HC-parkeringer bør skiltes godt samt ha parkeringssymbol på asfalten
  2. Bruk kontrastfarger mellom toalettdører og vegg
  3. Vurder dørpumper på tunge dører
  4. Det kan aldri bli for mange sittebenker langs turstier
  5. Utvendige dørpanel bør senkes til rullestolbrukernes nivå
  6. Bruk kontrastmerker på store glassflater ved inngangspartiene
  7. Husk maksimum 25 mm høye og avfasede dørterskler