Sortland kommune: Fredet rådhus

Fredet rådhus ble universelt utformet

Da Sortland ble pilot­kommune for universell ­utforming, kunne de ikke være bekjent av en ­kommunestyresal, som ikke var tilgjengelig for alle. Kommunestyret vedtok derfor å flytte ut av kommunestyresalen inntil det verneverdige rådhuset fra 50-tallet var blitt universelt utformet.

Fredet rådhus ble universelt utformetDen ærverdige og fredede Kommunestyresalen. Foto: Sortland kommune.

 

Det har vært en stor glede for ­kommunestyret å kunne benytte det fantastiske rommet igjen etter 6 år. Det beste er å vite at alle nå kan delta i lokaldemokratiet. ­Kommunestyresalen med sine spesialdesignede møbler, panel­lister og lamper fra 50- tallet har blitt rehabilitert, og nytt teknisk ­utstyr, inkludert teleslynge, er kommet på plass.

Rådhuset ble opprinnelig ikke bygget med heis, og før heisen kom på plass måtte kommune­styret finne seg et midlertidig møterom. Det har nok hatt en positiv effekt, det at politikerne på hvert kommunestyremøte måtte tenkte litt på hvorfor de ikke satt i kommunestyresalen…

Sortland kommune.

Heisen er dimensjonert som båreheis og har talefunksjon, speil, taktil merking, håndtak og åpning til begge sider. Foto: Kristine Røiri, Sortland kommune.

Fredet 50-tallsbygg
Sortland rådhus er et av få fredete 50-tallsrådhus i Norge. Det har høy verne- og kulturhistorisk verdi. Bygget skal i utgangspunktet ikke endres. Det er elegant utformet med mange ulike nivå og trapper med detaljer og interiør som er fredet. Dette har gjort det ekstra utfordrende å gjøre bygget ­tilgjengelig for alle.

Lang prosess
I 2009 ble det satt av midler til prosjektering. Det kommunale rådet for funksjonshemmede var med å vurdere og kvalitetssikre løsningene. Byggearbeidet startet våren 2012, og alt arbeidet ble gjort mens rådhuset var i full drift. Det ble jobbet parallelt med ­utforming av utvendig rampe, skilting, døråpnere på de gamle dørene, terskler, teleslynge og ikke minst nye toalett. Alt med et ­bevisst forhold til det fredede bygget.

Rampe under bygging
Rampe er under bygging og godkjent av fylkesantikvaren. Den er plassert på siden av den fredede trappen, som går i hele bredde av sentralbygget. For å unngå at rampen skulle bli for lang og dominerende, er terrenget hevet med 40 cm på siden av trappen.
Rampen har en stigning på 1:20 og skal ha snøsmelteanlegg.

Nødvendig for noen, bra for alle.
Heisen har vært helt nødvendig for at man skulle ta i bruk enkelte fellesfunksjoner i bygget. Alle plan og halvetasjer er nå tilgjengelige for alle. I tillegg går nå transport av tungt utstyr og diverse saker som en lek mellom etasjene. Rengjørere har fått en lettere jobb, og trange toaletter fra 50-tallet har blitt moderne og fine. Døråpnere og god skilting er noe alle nyter godt av.

Kostnader.
Kostnadene for selve heisen, ­inkludert påbygget på taket er ca 2.5 mill. I tillegg kommer ­døråpnere, toaletter, skilting
og rampe, som vil bli mellom ½ -1 mill. kroner.

Sortland kommune.

Detaljer fra komunestyresalen med spesial­designede lamper og panellister fra 50- åra. Foto: Kristine Røiri, Sortland kommune.

Sortland kommune.

Sortland rådhus er et fredet 50- tallsbygg. Foto: Kristine Røiri, Sortland kommune.

Sortland kommune.

Ny og tidligere ordfører åpner heisen. Foto: Gard Mikalsen.

 

 

 

 

 


DETTE ER GJORT

Heis
Det var nødvendig å bygge et nytt takopplett for å få plass til heisen. Utformingen av dette ble en viktig diskusjon med fylkesantikvaren. Man kom til enighet om å bygge det i tilsvarende materialer og formspråk som eksisterende bygg, dvs. pusset mur og kobbertak.

Toaletter
Det er etablert Hc-toalett i 3. etasje, der man har slått sammen små toalett og bøttekott til et romslig og funksjonelt toalett med god belysning. Man har tatt inn noe av den historiske materialbruken med trelister og tre i toalettlokk, noe som i tillegg gir god kontrast.

Døråpnere
Alle dører fra hovedinngang til servicetorg, kommunestyresal og de ulike ­avdelingene der det kommer besøkende er nå installert med døråpnere. Dette
har vært en utfordring, fordi de eksisterende dørene er fredet.

Skilting
Sortland kommune utarbeidet i 2009 en kommunal skiltstandard med ­innarbeidede krav til universell utforming. Denne benyttes nå ved skilting av ­rådhuset. Skiltene har god kontrast, god bokstavstørrelse og taktil skrift.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingRehabiliteringOpprustingService-byggOpprustingPolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjettInformasjonVeiledningBrukerorgFrivillige orgProsjektorganiseringLinjeorganiseringUniversell utformingServiceTilgjengelighetHåndlistKontrasterLedelinjeLydfyrPublikumsbyggRullestolTaktil merking